HD Sounds udlejningsbetingelser:

1:Generelt:

 • 1.1: HD Sounds kræver til enhver tid mindst halvtreds procent depositum på alle udlejninger.
 • 1.2: Mindst en tekniker vil altid følge med udlejet udstyr.

2: Anvendelse

 • 2.1: Placering/opsætning af udstyr må kun ske under opsyn af HD Sounds personale.
 • 2.3: Udlejet udstyr må kun anvendes som anvist af en gyldig tekniker.

3: Ansvar ved skader og lignende

 • 3.1: Lejer er forpligtet til at komme med korrekte oplysninger mht. Tilgængeligheden til strøm og andre fornødenheder, udlejer er i denne forbindelse ikke økonomisk forpligtet ved merudgift.
 • 3.2: Lejer skal til enhver tid følge anvisninger fra HD Sounds teknikere.
 • 3.3: Udlejer er i udgangspunktet forpligtet til at sørge for forsikring af det lejede udstyr.,

4: Økonomi

 • 4.1: Alle udlejnings priser beregnes på baggrund af udstyr og antal teknikere.
 • 4.2: Udlejer er ikke ansvarlig for indirekte økonomisk tab, herunder tab forårsaget af aflysninger af lejers arrangement.

5: Aflysning

 • 5.1: Aflysning af leje af udstyr skal ske mindst 30 dage før lejens påbegyndelse, ellers kræves der fuld eller delvis betaling af lejeaftale.

 • 5.2: Tilbagelevering af udstyr inden udlejningsperiode ophævelse medføre ikke nedslag i lejeomkostninger.